Afrodita´s DENDI

kastrát /neuter

POZOR!!!!

Olga Egorová - chovateľka tohto kocúra nie je dobrou a serióznou chovateľkou,

predala mi Dendiho ako zviera do chovu a na výstavy, kocúr má genetické vady - hlavne veľmi zlý chrup, ploché čelo, dlhé telo a chvost,

kocúr zodpovedá pet qualite a chovateľka odmieta tento problém riešiť napriek Kúpnej zmluve, kde sú dohodnuté podmienky v prípade

genetických vád zvieraťa.

she sold me cat for show and breeding , but cat isn´t for show and breeding and she knew about this 

cat has very bad teeth , this is genetics defect , very flat face , very long body and tail
cat isn´t for breeding , cat is only pet quality 
she doesn´t want to comply contract and solve the problem , she ignores my messages

Dávajte si pozor, ak by ste od nej chceli kúpiť mačku!!!!! beware, if you would like to buy it from her a cat

 

  

 

 Afrodita´s  DENDI

EXO c

 exotický lilavý

(exotic lilac)

nar.  22.11.2010

o: CH (CFA)  Afrodita´s Fantom     (EXO b)

m: Sheila Blur Luxury Cats              (EXO c)

 

 

Fotogaléria: Afrodita´s DENDI